Suomen Vakuutusmeklariliitto

Meklari on aina asiakkaan puolella.

Vakuutusmeklariyritysten edunvalvoja sekä ammattitaitoisen vakuutusmeklaritoiminnan edustaja Suomessa.