Liiton toiminta

Suomen vakuutusmeklariliitto toimii vakuutusmeklariyritysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä edistää riippumatonta ja ammattitaitoista vakuutusmeklaritoimintaa Suomessa.

  • Seuraamme aktiivisesti vakuutusmeklaritoiminnan yleistä kehitystä ja jaamme tätä tietoa jäsentemme hyödyksi.
  • Hoidamme ulkoista tiedottamista välittämällä medialle ajankohtaista tietoa vakuutusmeklarin tehtävistä, palveluista sekä asiakkaille tuotettavasta lisäarvosta.
  • Annamme lausuntoja viranomaisille ja teemme aloitteita meklaritoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
  • Osallistumme jäsentemme ammattitaidon kehittämiseen ylläpitämällä sisältöä ja perusteita vakuutusmeklaritutkintoon.
  • Järjestämme seminaareja noin kahdesti vuodessa.
  • Teemme yhteistyötä alan muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa ja ulkomailla. Keskeisimpiä yhteistyöjärjestöjä ovat Euroopan vakuutusmeklariliittojen kattojärjestö Bipar, Finanssiala ry ja Suomen riskienhallintayhdistys ry. Merkittävimpiä viranomaistahoja ovat Finanssivalvonta ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
  • Keskustelemme tiiviisti kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Vuosittain teemme jäsenille kyselyn, jossa keräämme palautetta vakuutusyhtiöiden toiminnasta.
  • Tuotamme materiaalia jäsenistömme eduksi mm.: Valtakirjapohja, Toimeksiantosopimuspohja, Yleiset sopimusehdot, Vakuutusmeklarialan parhaat käytänteet ja Hyvä vakuutusmeklaritapa.
  • Edellytämme jäseniltämme Hyvän vakuutusmeklaritavan mukaista toimintaa.
  • Olemme perustajajäsenä Suomen Vakuutustiedon kehittämissäätiössä, joka ylläpitää alan koulutustoimintaa.