Liity jäseneksi

Suomen Vakuutusmeklariliiton jäsenyys tarjoaa monia etuja, jotka auttavat vakuutusmeklariyhtiöitä ja niissä työskenteleviä vakuutusmeklareita ja muita työntekijöitä toimimaan ammattimaisesti, ylläpitämään luottamusta asiakkaiden keskuudessa ja pysymään ajan tasalla alan kehityksestä.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Toimivat vakuutusmeklariyhtiöt, joiden päätoimialana on asiakkaiden vakuutusten jatkuva hoito.

Palvelut jäsenille:

 • Uskottavuus ja luotettavuus: Liiton jäsenyys tuo mukanaan uskottavuutta, sillä se osoittaa, että yritys noudattaa ammattieettisiä ohjeita ja sitoutuu alan parhaisiin käytäntöihin. Tämä lisää asiakkaiden luottamusta ja näin edistää meklareiden asiakassuhteita.
 • Eettiset ohjeet: Suomen Vakuutusmeklariliittoseuraa, että sen jäsenet noudattavat liiton eettisiä ohjeita, jotka on nimetty otsikolla Hyvä Vakuutusmeklaritapa (tähän hyperlinkki). Tämä osaltaan varmistaa, että jäsenyritykset toimivat läpinäkyvästi ja ammattimaisesti asiakkaidensa hyväksi ja näin täydentää viranomaistahon valvontaa. Mikäli liitto saa tietää epäeettisestä toiminnasta, ottaa liitto yhteyttä toimijaan ja aloittaa keskustelun tilanteen korjaamiseksi.
 • Seminaarit: Liitto järjestää puolivuosittain seminaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita vakuutusalalla. Puhujina on aiheiden parhaita asiantuntijoita. Seminaarit tarjoavat arvokasta tietoa ja mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
 • Keskitetty yhteystaho: Jäsenyrityksillä on käytettävissään keskitetty yhteystaho, joka helpottaa kommunikointia vakuutusyhtiöiden ja muiden osapuolten kanssa. Tämä varmistaa alan yhteisissä asioissa tiedonkulun sekä tehokkaan yhteydenpidon. Näin edistämme vakuutusmeklariyhtiöiden oikeudenmukaista kohtelua.
 • Yhteisten asioiden ajaminen: Liitto ajaa jäsentensä yhteisiä etuja ja tarjoaa foorumin, jossa jäsenyritykset voivat vaikuttaa alan kehitykseen ja päätöksentekoon.
 • Lainsäädännön ja kansainvälisten asioiden seuraaminen: Vakuutusmeklariliitto seuraa jatkuvasti lainsäädäntöä ja kansainvälisiä asioita, jotka vaikuttavat vakuutusalaan ja vakuutusmeklareihin. Liitto myös tiedottaa jäsenyrityksilleen keskeisimmistä muutoksista.
 • Ajankohtaisten asioiden tiedottaminen: Liitto tiedottaa jäsenyrityksilleen ajankohtaisista asioista, kuten viranomaisten ohjeista ja uusista linjauksista sekä muista merkittävistä muutoksista alalla.
 • Asiakirjamallit ja muut resurssit: Jäsenyritykset saavat käyttöönsä erilaisia asiakirjamalleja ja muita resursseja, jotka helpottavat liiketoiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta.
 • Esimerkkejä liiton vaikuttamistyöstä:
  • ALV-prosessi: ALV-laissa verottomiksi säädetyt meklaripalvelut tulkittiin verohallinnon toimesta verollisiksi. Liitto aloitti valitusprosessin, jonka seurauksen saatiin KHO:n päätös. Lopputuloksena meklaripalvelut katsotaan edelleen ALV-vapaaksi ja näin verohallinnon virheellinen lain tulkinta saatiin kumottua.
  • Valtakirjapohja julkistettiin liiton vuosikokouksessa 2021. Yhtenäinen valtakirjapohja sujuvoittaa asiakkaan vakuutusten hoitamista vakuutusyhtiöiden kanssa.
  • Rahanpesulaissa edellytettyyn asiakkaan tunnistamiseen liittyen liitto on laatinut suosituksen parhaista käytänteistä. Nämä on esitelty vakuutusyhtiöille yhteisessä seminaarissa syksyllä 2021.
  • Hyvä vakuutusmeklaritapa julkistettiin liiton vuosikokouksessa 2023. Dokumenttiin on päivitetty liiton eettiset ohjeet vastaamaan alan nykyhetken sääntelyä ja määräyksiä.
  • Olemme mukana vakuutusedustuslautakunnassa, joka järjestää vakuutusmeklaritentin.

Jäsenmaksu vuonna 2023 ja laskutus

Jäsenmaksu kerätään vuosittain huhtikuussa järjestettävän vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 1000 euroa/yritys ja lisäksi 100 euroa/rekisteröity vakuutusmeklari. Liittymismaksua ei peritä.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi alla olevalla lomakkeella. Olemme yhteydessä asian tiimoilta.