Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklaritutkinto on kirjatentti, joka sisältää yleisen osan, vahinkovakuutusosan ja henkivakuutusosan. Tutkinnon yleinen osa on kaikille pakollinen. Yleisen osan lisäksi on suoritettava joko vahinko- tai henkivakuutusosa. Suorittaa voi myös molemmat valinnaiset osat.

Vakuutusmeklaritutkinnon tentit järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja ne voi istua ainoastaan Helsingissä, valtioneuvoston tiloissa Kruununhaassa. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Vakuutusmeklaritutkinnon järjestää Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Vakuutusedustuslautakunta, jossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi on 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Lautakunta koostuu vakuutusmeklariyritysten, vakuutusyhtiöiden, ministeriön ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan edustajista. Lautakunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vakuutusmeklaritutkinnon suorittanut tuntee vakuutusmeklarin työn kannalta tarpeellisen lainsäädännön, hyvän vakuutusmeklaritavan sekä hallitsee toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet. Tutkinnon suorittanut henkilö voi rekisteröityä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja käyttää ammattinimikettä vakuutusmeklari.

Lisätietoja mm. tutkintomateriaalista ja ilmoittautumisesta saa Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta